Domotica en beveiliging

Een veilige woonomgeving

Wanneer vermogen groeit groeien vaak ook bepaalde risico’s, zoals het risico op o.a. inbraak. Het is helaas de harde waarheid. Gelukkig zijn er allerlei manieren om kwaadwillenden te slim af te zijn en je te wapenen tegen dit soort boevenpraktijken. Domotica kan een belangrijke rol spelen binnen dit proces. Met name, omdat het volledig is in te richten op patronen, ontstaan door leefgewoonten. In deze blog zetten we een aantal (bekende) mogelijkheden uiteen.

Mate van beveiliging

Er zijn verschillende factoren die van belang zijn bij het bepalen van de beveiligingsmaatregelen. Ieder beveiligingsconcept is weer anders en volledig op maat ingericht. Aandachtspunten die invloed kunnen hebben op dit concept zijn:

– De vastgestelde risico’s
– De beveligingsambities
– De gezinssamenstelling en de leefgewoonten
– De werkomgeving -en omstandigheden
– De maatschappelijke positie

Er zijn dus verschillende maatregelen denkbaar, afgestemd op de bovengenoemde factoren. Toch zijn er best wat toepassingen die vaak worden toegepast en ook erg krachtig zijn als het gaat om de beveiliging van de woning. Hoe dan ook zorgt de combinatie van het juiste concept en Domotica ervoor dat uzelf en de woning 24/7 beveiligd zijn. Onderstaande mogelijkheden passen binnen een dergelijk concept.

domotica villa

Maatregelen buiten de woning

1. Schildetectie

Wat is schildetectie? Bij schildetectie signaleert het alarmsysteem voertuigen en personen al voordat ze bij de woning zijn. De buitenste schil van uw woning en kavel wordt middels het systeem en zijn elementen beschermd. Op het moment dat er ongewenste personen worden gedetecteerd kunnen er verschillende maatregelen worden getroffen om deze personen te identificeren, inbraak of andere ongewenste activiteiten te vertragen.

Denk bijvoorbeeld aan:
-Volgacties met de camera
-Deuren en ramen die worden gesloten
-Politie die wordt ingeschakeld
-Sprinklersysteem gaat aan
-Geluidsignalen worden uitgezonden

2. Uitgebreide authenticatie bij de poort of deur

In vele gevallen wordt er voor schildetectie, aangestuurd door Domotica gekozen. Aanvullend op deze schildetectie bestaan er nog een flink aantal mogelijkheden om de de ingang tot kavel en woning te beveiligingen. Denk aan een eerste toegangscontrole door toegangscode of zelfs een irisscan of vingerscan.

Naast deze toegangscontrole bij de ingang wordt er vaak gekozen om ook de inrit te beveiligen. Denk aan een slimme IP 4K camera. Op het moment dat er ongewenste personen binnendringen op het perceel wordt er op basis van het IFTTT-principe (If This Then That principe) een actie gekoppeld. Denk aan het sluiten van voormelding richting de bewoners en/of meldkamer en het aansturen van (buiten)verlichting.

schildetectie domotica

3. Gronddetectie

De ruimte in en rondom een woning is bij gronddetectie verdeeld in delen. Deze delen worden door het systeem gemonitord. Denk aan trillingen die per deel worden gemeten om zo de activiteiten in de woonomgeving vast te kunnen leggen en hierop te acteren wanneer dat nodig blijkt.

Hekdetectie zorgt ervoor dat activiteit op een afstand van de woning en perceel al wordt gemeten. Thermische camera’s registreren vervolgens zowel temperatuur als de grootte van het object. Het systeem interpreteert deze objecten na registratie.

3. Speedgate

De speedgate (snelle poort) is een aanvulling op de detectie bij de poort en het hekwerk. Een speedgate is een hek dat wordt in en uitgevouwen binnen enkele seconden, nadat bewoners of gewenste bezoekers het perceel betreden. Ze worden vaak toegepast op grote percelen, maar ook bij appartementencomplexen.

Maatregelen binnen de woning

1. Ruimtedetectie

Ook in de woning wil je optimale controle over de toegang. Zeker bij woningen met een groot oppervlak en meerdere ruimtes is het vrij makkelijk om alles en iedereen uit het oog te verliezen. Ruimtedetectie biedt dan uitkomst. Wat is ruimtedetectie? Bij ruimtedetectie worden er verschillende sensoren (denk aan bewegingssensoren) geplaatst in het huis en deze detecteren activiteit in het huis. Activiteit kan vervolgens weer op verschillende wijzen gemonitord worden. Via Domotica kunnen er ook weer acties worden gekoppeld wanneer er zaken worden gesignaleerd.

Oplossingen:
-Beveiligen van een wagenpark
-Beveiligen van een wijnkelder
-Beveiligen van het tuinhuis
-Etc.

Ruimtedetectie is een mogelijke uitbreiding op de schildetectie. Bijvoorbeeld voor insluipers. De Opera Domotica past deze vorm van beveiligen echter niet toe. In bijna alle gevallen zet je deze vorm van beveiliging uit op het moment dat je thuis bent…en daardoor de werking niet opgaat.

2. Strongroom (of panic room) in de woning

Wat is een strongroom? Een strongroom wordt vaak toegepast bij klassen die een hoger risico lopen. Een strongroom is een ruimte in, onder of op een woning, die in geval van nood helemaal wordt afgesloten. Deze ruimte is zo ontworpen dat de politie eerder bij de bewoner is dan de insluiper bij u binnen is. De ruimte is voorzien communicatiemiddelen die ervoor zorgen dat de juiste acties in gang worden gezet en je in contact bent met de centrale.

Een strongroom in uw woning? Dit zijn onze tips:

Berg de meest waardevolle spullen op in deze strongroom. Daarmee zijn ze meteen tegen brand en inbraak beschermd.
Test met enige regelmaat de looproute richting deze ruimte. Zo is deze op moment van noodzaak vanzelfsprekend.

Cyber Security

1. Een veilige digitale infrastructuur

Cyber Security staat hoog op de agenda. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij particulieren. Een goede firewall en anti-virussoftware zijn dan wel de minimale eisen om data en andere privé-zaken te beschermen.

De opmars van ‘slimme’ producten heeft ook de nodige veiligheidsrisico’s met zich meegebracht. In de afgelopen jaren is gebleken dat verschillende van deze apparaten eenvoudig te hacken zijn. Door het plaatsen van een Crestron processor, firewall plus router voor de gateway zijn deze risico’s in de kiem gesmoord.

Ervaar het zelf

Dit is een greep uit de mogelijkheden. Beveiliging dient zich keer op keer te innoveren. Er zijn dan ook meerdere opties om beveiliging verder uit te breiden met minder bekende oplossingen. Deze houden wij nog even voor ons, maar u bent welkom in onze showroom voor een persoonlijke toelichting. Wij werken nauw samen met een beveiligingsadviseur die ook graag met u meedenkt over de gewenste oplossingen.